Olerum Offroaders forum

Medlemsinloggning
Post Info TOPIC: Fordons och körområdespolicy för Olerum Offroaders


Medlem

Status: Offline
Inlägg: 694
Datum:
Fordons och körområdespolicy för Olerum Offroaders
Permalink Closed


Fordons och körområdespolicy för Olerum Offroaders 

Fordon

 • Allmänna villkor
  Denna policy gäller alla fordon som framförs på 
  Olerum Offroaders terrängbanor. Föraren av terrängfordonet skall ha giltigt körkort/förarbevis för fordonet. Max 3,5 ton gäller om inget annat anmodas i träffbeskrivningen.(Dispens för TGB 13/20bilar)
   ATV, terränghjulingar 4x4-6x6 tillåtna, "OBS ATV Lämnar företräde till bilarna"
 • Qvad och två hjuliga motorcyklar är förbjudna.
 • Försäkring fordon
  Alla fordon som framförs på 
  Olerum Offroaders terrängbana skall ha minst trafikförsäkring eller motsvarande och detta skall kunna styrkas på anmodan med försäkringsbevis.
 • Säkerhet fordon
  I fordonen får ej förekomma fler personer än det finns sittplatser med säkerhetsbälte. Fordonen skall ha fungerande bromssystem, styrsystem och signalhorn. öppna fordon skall ha störtbåge eller liknande säkerhetsanordning.


Körning

 • Allmänna villkor
   All körning sker på egen risk och arrangörer, träffledare och funktionär kan ej belastas, ställas till svars för eller på annat sätt beskyllas om olycka skulle inträffa eller annan skada uppkomma.
  All körning inom körområdet skall ske på ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt.                          Max tillåten hastighet är 30 km/tim.

 • Körområde
  Karta över körområdet med snitslade spår finns vid startpunkten (ladan). Endast markerade spår får utnyttjas. Om osäkerhet råder är det förarens skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller innan färden fortsätter. All avspärrning och annan hänvisning skall respekteras och efterföljas.

 • Säkerhet och miljö
  All fordonskörning  är totalt förbjuden om alkohol intagits. 
  All vinschning, bogsering och lossdragning sker alltid på egen risk. Ingen annan kan göras skyldig, belastas eller ställas till svars om olycka på person eller material uppstår vid bärgning. Det är alltid den som drar som i slutänden skall se till att alla säkerhetsföreskrifter efterlevs. Vid winschning skall stropp användas runt träd för att ej åsamka skada på skogen. Schackel, hake, stropp, och krok skall vara dimensionerat för winchvikterna.
 • I fordonen bör brandsläckare och första förband finnas. Tankning eller annan service med petroleumbaserat innehåll skall utföras på avsedd saneringsplats.
  Om miljöfarligt utsläpp t.ex. bensin eller olja, skett skall detta saneras omgående. Saknas material eller kunskap för att sanera på ett riktigt sätt skall träffledningen eller dess representant/er underrättas omgående.
  Undvik att köra sönder diken, staket, träd eller annat hinder. Om oaktsamhet råder kan träffledningen ta ut straffavgift på 500 kr. Vid upprepad oaktsamhet eller vårdslöshet kan föraren avvisas från området.


  Lämna ej kvar skräp mm. Städa efter dig/er så borgar det för en trevligare miljö för alla.

                      

                  MVH   Olerum Offroaders__________________
GE ALLDRIG UPP ! ALLT GÅR OM MAN VILL
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard